banner
   

ครูผู้สอน

นายสุนทร ยี่สุ้น

 

 

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนใจโครงการไหน ติดต่อครูสนทรได้

 • โครงการกบจูเนียร์ ปี 9 "ไทยแลนด์ 4.0 เด็กไทยทำอะไรได้บ้าง" รายละเอียด , คู่มือ
  4
  | | | หมดเขต 31 สิงหาคม 2560 | | | 3
 • โครงการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ ๕๐ ปี อาเซียน ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย รายละเอียด , ใบสมัคร 4| | | หมดเขต 31 กรกฎาคม 2560 | | |3
 • ประกวดคลิปวีดีโอ TU – ASEAN Video Contest 2017 หัวข้อ 50 ปีอาเซียน เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต รายละเอียด , ใบสมัคร , Poster 4| | | หมดเขต 14 กรกฎาคม 2560 | | |3
 • ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่ รายละเอียด , ใบสมัคร , Poster
  4
  | | | หมดเขต 12 มิถุนายน 2560 | | |3
 • ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รายละเอียด , ใบสมัคร , กติกา4| | | หมดเขต 30 มิถุนายน 2560 | | |3

หมายเหตุ : นักเรียนที่สนใจโครงการไหน ให้มาติดต่อครูสุนทร เพื่อดูรายละเอียดต่อไป

ครูสุนทร ยี่สุ้น E-Mail : sunton.coe@gmail.com Tel : 093 - 1787133

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนธิดานุเคราะห์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา